Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 12 tỉnh Lai Châu

Category: Dự án, Dự án Giao thông & Hạ tầng 202 0

060914a4_AFVT.jpg.ashx

Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 12 tỉnh Lai Châu

  • Tên Dự án: Gói thầu số 2 – Km10-Km19+212,12 (bao gồm thiết kế BVTC) – Dự án: Cải tạo nâng cấp QL12 tỉnh Lai Châu.
  • Chủ Đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu.
  • Giá trị xây lắp: 41,331 tỷ đồng.
  • Thời gian thi công: 2008-2010.
  • Địa điểm xây dựng: tỉnh Lai Châu.
  • Loại, cấp công trình: Cấp III miền núi.

 

Related Articles

Add Comment