Đường Trường Sơn Đông gói thầu Đ22: phân đoạn Km226- Km236 đoạn xã Hiếu- cầu Lệ Bắc

Category: Dự án, Dự án Giao thông & Hạ tầng 809 0

7. duong Truong Son Dong D22

Tên công trình: đường Trường Sơn Đông gói thầu Đ22: phân đoạn Km226- Km236 đoạn xã Hiếu- cầu Lệ Bắc

  • Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 46/BTTM
  • Tổng giá trị hợp đồng: 99.605.000.000 đồng
  • Thời gian thi công: 2008 – 2014
  • Địa điểm xây dựng: huyện Kon Plong- t ỉnh Kon Tum và huyện Kbang- tỉnh Gia Lai

Loại, cấp công trình: Đường miền núi cấp IV

 

Related Articles

Add Comment