Công trình đường tuần tra biên giới tỉnh Đồng Tháp (Giai đoạn 2014 – 2016) – Gói thầu số 4: Km 20 +500 -:- Km 23 + 941,76 (Đoạn 1)

Category: Dự án, Dự án Giao thông & Hạ tầng 1.041 0

duong-bien-gioi-dong-thap

Tên công trình: Đường tuần tra biên giới tỉnh Đồng Tháp (Giai đoạn 2014 – 2016) – Gói thầu số 4: Km 20 +500 -:- Km 23 + 941,76 (Đoạn 1)

  • Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 47 – Bộ tổng tham mưu
  • Tổng giá trị hợp đồng: 28.276.589.000 đồng
  • Thời gian thi công: 2015 – 2016
  • Địa điểm xây dựng: huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp
  • Loại, cấp công trình: Đường cấp VI đồng bằng

 

Related Articles

Add Comment