Thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Công ty CPTV, ĐT&XD Hương Giang

Category: Quan hệ cổ đông, Tin nội bộ 195 0

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần, Ban lãnh đạo công ty đã tiến hành theo trình tự các bước để thoái vốn như ký hợp đồng thẩm định giá với Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản bất động sản, lập báo cáo trình Bộ Quốc phòng về phương án thoái vốn của công ty. Sau khi được Bộ Quốc phòng đã phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Hương Giang, ngày 29 tháng 7 năm 2015, tại trụ sở Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Hương Giang đã tổ chức đấu giá cổ phần thông qua tổ chức trung gian là Công ty TNHH chứng khoán ACB.

Thành phần tham gia đấu giá gồm có:
– Đại diện Công ty TNHH chứng khoán ACB: Bà Cao Thị Tâm – Trưởng bộ phận tác nghiệp tại Hà Nội Phòng dịch vụ chứng khoán.
– Đại diện Bộ Quốc phòng: Ông Phạm Thanh Nghĩa – Phó phòng QLKT, Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng.
– Đại diện Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Hương Giang: Ông Nguyễn Mạnh Hùng -TV Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty.

Phiên đấu giá đã được tổ chức theo đúng các quy định của pháp luật và Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty. Kết quả thu được như sau:

Số cổ phần nhà nước thoái: 622.929 cổ phần

Giá khởi điểm: 9.900 đồng/1 cổ phần
Tổng số nhà đầu tư tham gia đấu giá: 06 nhà đầu tư
Giá mua cao nhất: 10.000 đồng/ 1 cổ phần
Giá mua thấp nhất: 9.900 đồng/ 1 cổ phần
Giá đấu bình quân: 9.908 đồng/ 1 cổ phần

<td “>Đào Cư Tưởng <td “> 150.000<td “>Nguyễn Thị Hương <td “> 55.000<td “>Nguyễn Thị Thu <td “> 70.000<td “>Hoàng Xuân Cường <td “> 50.000<td “>Vũ Xuân Hiểu <td “> 150.000<td “>Trần Cường <td “> 150.000

Số TT Tên nhà đầu tư Số lượng cổ phần đặt mua Mức giá đặt mua (VNĐ) Số lượng cổ phần trúng thầu Giá trúng thầu (VNĐ)
1 9.900 149.463 9.900
2 9.900 54.801 9.900
3 9.900 69.747 9.900
4 10.000 50.000 10.000
5 9.900 149.459 9.900
6 9.900 149.459 9.900

Công ty đã hoàn tất các thủ tục sau đấu giá và tiếp tục triển khai các thủ tục đăng ký lại Giấy phép ĐKKD với Sở Kế hoạch đầu tư và thông báo tới các cơ quan có liên quan.

Related Articles

Add Comment