Công trình cơ sở làm việc Phòng Hậu cần kỹ thuật + Bệnh xá Công an thành phố Cần Thơ

Category: Dự án Dân dụng & Công nghiệp 600 0

20 Công an thành phố Cần Thơ 

Tên công trình: Cơ sở làm việc Phòng Hậu cần kỹ thuật + Bệnh xá Công an thành phố Cần Thơ

  • Chủ đầu tư: Công an thành phố Cần Thơ
  • Tổng giá trị hợp đồng: 16.620.178.000 đồng
  • Thời gian thi công: 20102011
  • Địa điểm xây dựng: Thành phố Cần Thơ
  • Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng cấp III

Related Articles

Add Comment