Công trình tôn tạo di tích lịch sử thành cổ Quảng Trị

Category: Dự án giáo dục, thể thao, văn hóa 213 0

4 Thành_cổ_Quảng_Trị

Tên công trình: Tôn tạo di tích lịch sử thành cổ Quảng Trị

  • Hạng mục : Hạ tầng, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, khuôn viên cây xanh
  • Chủ đầu tư: Ban QLDA di tích lịch sử tỉnh Quảng Trị
  • Tổng giá trị hợp đồng: 2.399.000.000 đồng
  • Thời gian thi công: 2000 – 2002
  • Địa điểm xây dựng: thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
  • Loại, cấp công trình: công trình văn hóa

Related Articles

Add Comment