Công trình Tuyến đường Nam Sông Hậu thuộc địa phận các tỉnhTP. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu

Category: Dự án Giao thông & Hạ tầng 883 0

13. tuyen duong nam song hậu

Tên công trình: Tuyến đường Nam Sông Hậu thuộc địa phận các tỉnhTP. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu

  • Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận
  • Tổng giá trị hợp đồng: 117.599.001.000 đồng
  • Thời gian thi công: 2005 – 2011
  • Địa điểm xây dựng: huyện Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
  • Loại, cấp công trình: đường đồng bằng cấp III

Related Articles

Add Comment