Xây dựng cụm tượng đài khát vọng thống nhất – Di tích Đôi bờ Hiền Lương

Category: Dự án giáo dục, thể thao, văn hóa 887 0

5 Tượng đài khát vọng thống nhất

Tên công trình: Xây dựng cụm tượng đài khát vọng thống nhất – Di tích Đôi bờ Hiền Lương

  • Hạng mục : Hạ tầng + Móng tượng đài
  • Chủ đầu tư: Sở Văn hóa thông tin tỉnh Quảng Trị
  • Tổng giá trị hợp đồng: 2.506.000.000 đồng
  • Thời gian thi công: 2004 – 2006
  • Địa điểm xây dựng: huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
  • Loại, cấp công trình: công trình văn hóa

Related Articles

Add Comment