Công trình NT- 04- 02, Cục A21 Tổng cục An ninh- Bộ công an

Category: Dự án, Dự án Dân dụng & Công nghiệp 600 0

Cuc A21 Tongcucanninh-BCA

  • Tổng giá trị hợp đồng: 49.457.546.000 đồng
  • Thời gian thi công: 2008 – 2009
  • Địa điểm xây dựng: Trung Văn- Từ Liêm- Hà Nội
  • Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng cấp II

Related Articles

Add Comment