Công trình Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 25, tỉnh Phú Yên

Category: Dự án Giao thông & Hạ tầng 216 0

QL25-phu-yen

  • Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 6
  • Tổng giá trị hợp đồng: 102.871.000.000 đồng
  • Thời gian thi công: 2011 – 2015
  • Địa điểm xây dựng: Huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
  • Loại, cấp công trình: đường đồng bằng cấp III

Related Articles

Add Comment