Công trình Cải tạo Quốc lộ 70 đoạn Km0 + Km188 (Dự án thành phần 1)

Category: Dự án Giao thông & Hạ tầng 64 0

QL-70

  • Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 6
  • Tổng giá trị hợp đồng: 68.211.677.704 đồng
  • Thời gian thi công: 2007 – 2010
  • Địa điểm xây dựng: Huyện Yên Bình- tỉnh Yên Bái
  • Loại, cấp công trình: Đường miền núi cấp V.

Related Articles

Add Comment