Công trình đường AVao – Đồn biên phòng 623 tỉnh Quảng Trị

Category: Dự án Giao thông & Hạ tầng 177 0

duong-AVao-PaLin

duong-AVao-PaLin2

 

  • Chủ đầu tư: Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Quảng Trị
  • Tổng giá trị hợp đồng: 15.038.000.000 đồng
  • Thời gian thi công: 2006
  • Địa điểm xây dựng: tỉnh Quảng Trị
  • Loại, cấp công trình: đường miền núi cấp V

Related Articles

Add Comment