Công trình đường Hòa Bình- Bình La- Gia Miễn, tỉnh Lạng Sơn (Cầu Tu Đồn)

Category: Dự án Giao thông & Hạ tầng 87 0

Cau-Tu-Don-Duong-Hoa-Binh-BinhLa-GiaMienLangSon

  • Chủ đầu tư: Ban QLDA tín dụng chuyên ngành vốn JBIC- Lạng Sơn
  • Tổng giá trị hợp đồng: 22.312.775.000 đồng
  • Thời gian thi công: Giai đoạn 1 (2005 – 2006) – Giai đoạn 2 (2008-2009)
  • Địa điểm xây dựng: huyện Bình Gia- tỉnh Lạng Sơn
  • Loại, cấp công trình: Đường miền núi cấp V

Related Articles

Add Comment