Công trình đường tuần tra biên giới Đồn 673 Đăk Long tỉnh Kon Tum

Category: Dự án Giao thông & Hạ tầng 456 0

duong-TTBD-673-

  • Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 47
  • Tổng giá trị hợp đồng: 60.258.000.000 đồng
  • Thời gian thi công: 2008 – 2014
  • Địa điểm xây dựng: Huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum
  • Loại, cấp công trình: Đường miền núi cấp V

Related Articles

Add Comment