Công trình đường tuần tra biên giới Đồn Biên phòng Lý Quốc tỉnh Cao Bằng

Category: Dự án Giao thông & Hạ tầng 179 0

duong-tuan-tra-bien-gioi1

duong-tuan-tra-bien-gioi2

  • Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 47
  • Tổng giá trị hợp đồng: 56.073.000.000 đồng
  • Thời gian thi công: 2010-2014
  • Địa điểm xây dựng: Tỉnh Cao Bằng
  • Loại, cấp công trình: Đường phục vụ quốc phòng an ninh

Related Articles

Add Comment