Công trình kè hai bên bờ sông Kỳ Cùng Lạng Sơn

Category: Các dự án Thủy lợi và Nông thôn 665 0

ke-song-ky-lang-son

  • Chủ đầu tư: Ban QLDA xây dựng- Sở xây dựng Lạng Sơn
  • Tổng giá trị hợp đồng: 2.951.885.000 đồng
  • Thời gian thi công: 2001- 2002
  • Địa điểm xây dựng: Tỉnh Lạng Sơn
  • Loại, cấp công trình: Công trình thủy lợi

Add Comment