Công trình mở rộng đường Quang Trung- Cái Cui, quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Category: Dự án Giao thông & Hạ tầng 345 0

duong-quang-trung

  • Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông
  • Tổng giá trị hợp đồng: 150.149.000.000 đồng
  • Thời gian thi công: 2010 – 2015
  • Địa điểm xây dựng: Quận Cái Răng- TP. Cần Thơ
  • Loại, cấp công trình: Đường giao thông cấp III đồng bằng

Related Articles

Add Comment