Công trình Nhà giảng đường, thư viện, nhà truyền thống N2 Trường Sĩ quan Đặc công

Category: Dự án giáo dục, thể thao, văn hóa 809 0

giang--duong-N2truong-daccong

  • Chủ đầu tư: Bộ Tư lệnh Đặc công
  • Tổng giá trị hợp đồng: 23.368.968.000 đồng
  • Thời gian thi công: 2011 – 2012
  • Địa điểm xây dựng: Huyện Chương Mỹ – Hà Nội
  • Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng cấp III

Related Articles

Add Comment