Dự án nâng cao hiệu quả khai thác Quốc lộ 5 – Giai đoạn 2

Category: Dự án Giao thông & Hạ tầng 114 0

thi-cong-quoc-lo-5

  • Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 5 (PMU5)
  • Tổng giá trị hợp đồng: 23.546.000.000 đồng
  • Thời gian thi công: 2003
  • Địa điểm xây dựng: tỉnh Hải Dương
  • Loại, cấp công trình: Đường giao thông cấp IV đồng bằng

Related Articles

Add Comment