Công trình đường Trường Sơn Đông gói thầu Đ34

Category: Dự án Giao thông & Hạ tầng 88 0

duong-D34

duong-D34-2

  • Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 46/BTTM
  • Tổng giá trị hợp đồng: 68.214.000.000 đồng
  • Thời gian thi công: 2010 – 2015
  • Địa điểm xây dựng: Huyện Krong Pa- tỉnh Gia Lai và huyện Sông Hinh- tỉnh Phú Yên
  • Loại, cấp công trình: Đường miền núi cấp IV.

Related Articles

Add Comment