Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Category: Tài chính - bất động sản 76 0

(Xây dựng) – Ngày 10/9/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kí Nghị định số 76/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

023817baoxaydung_1

Theo đó, Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật kinh doanh bất động sản, bao gồm các nội dung về điều kiện của tổ chức, các nhân kinh doanh bất động sản, về các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản; về chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn; về chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê nhà ở hình thành trong tương lai và về thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, các nhân kinh doanh Bất động sản tại Việt Nam. Cơ quan tổ chức, hộ gia đình, các nhân có liên quan đến kinh doanh Bất động sản tại Việt Nam.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/11/2015.

Tuyết Hạnh (tổng hợp)

Related Articles

Add Comment