Thông báo về quyền thừa kế sở hữu cổ phần

Category: Quan hệ cổ đông, Thông tin chung 75 0

THÔNG BÁO

(V/v Thừa kế quyền sở hữu cổ phần của ông Lê Thanh Tùng)

Kính gửi : Gia đình ông Lê Thanh Tùng
– Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự số: 33/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCNVN khoá 11, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày: 14/6/2005;
– Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCNVN khoá 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng Hương Giang.
Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng Hương Giang xin kính báo với quý gia đình về việc sau đây:
Ông Lê Thanh Tùng là cổ đông của công ty có :
– Mã số cổ động là 139;
– Số lượng cổ phần nắm giữ là: 3.664 cổ phần ( Ba nghìn sáu trăm sáu mươi tư cổ phần),
– Tương đương với 36.640.000 VNĐ (Ba mươi sáu triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng).
Công ty đã nhận được tin ông Lê Thanh Tùng đã mất ngày 07/7/2015. Do vậy, công ty chúng tôi xin thông báo tới gia đình ông Lê Thanh Tùng hiện nay công ty đang thực hiện cấp lại sổ chứng nhận quyền sở hữu cổ phần cho các cổ đông cũng như cho người thừa kế của cổ đông đối với trường hợp cổ đông chết theo quy định của pháp luật.
Vì vậy, công ty chúng tôi đề nghị gia đình gửi danh sách những người được thừa kế di sản của ông Tùng (cụ thể là thừa kế số cổ phần mà ông Tùng sở hữu tại công ty như đã nêu trên):
– Theo di chúc nếu trường hợp ông Lê Thanh Tùng có để lại di chúc;
– Trường hợp Ông Lê Thanh Tùng không để lại di chúc thừa kế, căn cứ vào Điều 676 Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11, những người có quyền thừa kế cổ phần của ông Tùng gồm có bố, mẹ (của ông Tùng), vợ và các con của ông Tùng.
Để công ty có cơ sở pháp lý ghi nhận và cấp sổ chứng nhận quyền sở hữu cổ phần tại công ty cho người thừa kế theo quy định của pháp luật, công ty chúng tôi đề nghị quý gia đình cung cấp cho chúng tôi:
– Danh sách những người nhận quyền thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật;
– Di chúc của ông Tùng (nếu có);
– Văn bản của những người được thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật (trường hợp không có di chúc) nhưng từ chối hưởng quyền thừa kế và cho người khác hưởng;
– Giấy tờ về nhân thân kèm theo như: Giấy chứng minh nhân dân, Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu.
Thời gian cung cấp hồ sơ: Đề nghị quý gia đình cung cấp hồ sơ trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này.
Trân trọng cảm ơn!

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
NGUYỄN TRỌNG TRUNG

Related Articles

Add Comment