Lễ trao quyết định bổ nhiệm các chức danh của CT CP Hương Giang 18-IDC

Category: Tin nội bộ 533 0
Được sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng Hương Giang về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Hương Giang 18-IDC cùng với sự góp vốn của 3 cổ đông khác là ông Vũ Xuân Hiểu, ông Vũ Trường Sơn và Bà Đỗ Thị Bạch Trà, ngày 03/07/2015 đã đánh dấu sự ra đời của Công ty cổ phần Hương Giang 18-IDC bằng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội với mã số doanh nghiệp là 0106893360. Công CP Hương Giang 18-IDC  trở thành công ty con của Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng Hương Giang.
Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty CP Hương Giang 18-IDC đã họp để bầu Hội đồng và Ban Giám đốc công ty. Ngày 29/01/2016, Công ty CP Hương Giang 18-IDC đã tổ chức buổi lễ trao quyết định cho các chức danh trong Ban Giám đốc công ty. Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Trọng Trung – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty mẹ; ông Nguyễn Tiến Đạt là người đại diện quản lý vốn của Công ty mẹ tại Công ty CP Hương Giang 18-IDC đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hương Giang 18-IDC cùng với các cán bộ CNV của cả 2 công ty.
ảnh 1
Ông Nguyễn Trọng Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty CP TVĐT&XD Hương Giang đã đại diện trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty cho ông Vũ Xuân Hiểu.
ảnh 2
Ông Nguyễn Tiến Đạt Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hương Giang 18-IDC  đã đại diện  trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty cho ông Vũ Trường Sơn.
ảnh 3
Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Kế toán trưởng Công ty CP TVĐT&XD Hương Giang đã đại diện trao quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng cho bà Đỗ Thị Bạch Trà.

Related Articles

Add Comment