Nhà hỗn hợp cao tầng Đồng Phát – Hoàng Mai – Hà Nội

Category: Dự án, Dự án Dân dụng & Công nghiệp 642 0

Nhà hỗn hợp cao tầng Đồng Phát – Hoàng Mai

  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Đồng Phát
  • Tổng giá trị hợp đồng: 85.242.511.000 đồng
  • Thời gian thi công: 2016 – 2017
  • Địa điểm xây dựng: Quận Hoàng Mai – TP Hà Nội
  • Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng cấp I.
  • Quy mô xây dựng: Nhà cao 30 tầng

Related Articles

Add Comment