Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 38 đoạn Bắc Ninh- Hải Dương

Category: Dự án, Dự án Giao thông & Hạ tầng 680 0
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư khai thác cảng
  • Tổng giá trị hợp đồng: 45.387.846.000 đồng
  • Thời gian thi công: 2014 – 2016
  • Địa điểm xây dựng: huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
  • Loại, cấp công trình: đường đồng bằng cấp III

IMG_2536 (1)

IMG_2757 (2)

IMG_2790 (1)

Related Articles

Add Comment