Tên công trình: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định

Category: Dự án Dân dụng & Công nghiệp 350

Tên công trình: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định

  • Chủ đầu tư: Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định
  • Tổng giá trị hợp đồng: 27.037.254.000 đồng
  • Thời gian thi công: 2017 – 2019
  • Địa điểm xây dựng: Xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
  • Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng cấp IIIA2912

Related Articles