Dự án

Dự án Dân dụng & Công nghiệp

Dự án giáo dục, thể thao, văn hóa

Công trình nhà làm việc Ban Giám hiệu, cơ quan, giáo viên N1 Trường Sĩ quan Đặc công
Dự án giáo dục, thể thao, văn hóa 575 0
575 0

Công trình nhà làm việc Ban Giám hiệu, cơ quan, giáo viên N1 Trường Sĩ quan Đặc công

Chủ đầu tư: Bộ Tư lệnh Đặc công Tổng giá trị hợp đồng: 14.808.862.000 đồng Thời gian thi công: 2014 – 2015

  • Công trình Nhà giảng đường, thư viện, nhà truyền thống N2 Trường Sĩ quan Đặc công
  • Công trình Trường THXS Tiến Xuân – huyện Thạch Thất – Hà Nội
  • Dự án Giao thông & Hạ tầng

    Dự án Nông nghiệp & PTNT