Dự án Xây dựng đường Trường Sơn Đông

Category: Dự án, Dự án Giao thông & Hạ tầng 809 0

Xây dựng đường Trường Sơn Đông

1. Tên Dự án: Gói thầu Đ22 – Phân đoạn Km226-Km236 đoạn xã Hiếu, Cầu Lệ Bắc – đường Trường Sơn đông.

– Chủ Đầu tư: Ban Quản lý Dự án 46/BTTM.

– Gói thầu xây lắp: 82,327 tỷ đồng.

– Thời gian thi công: 2008-2013.

– Địa điểm xây dựng: Konplong, Kon Tum.

– Loại, cấp công trình: Cấp IV miền núi.

– Quy mô công trình: Thi công đào đắp với khối lượng 352.152m3. Nổ mìn phá đá 32.059m3. Thi công móng CPDĐ 38.774m3. Thi công mặt đường BTXM 57.300m3. Cống các loại D1000, D1500; cống hộp 3x3m.

2. Tên Dự án: Gói thầu Đ34 – Km475-Km491 đoạn Cầu Lệ Bắc – Yang Mao đường Trường Sơn đông.

– Chủ Đầu tư: Ban Quản lý Dự án 46/BTTM.

– Gói thầu xây lắp: 51,042 tỷ đồng.

– Thời gian thi công: 2009-2013.

– Địa điểm xây dựng: Phú Yên.

– Loại, cấp công trình: Cấp IV miền núi.

– Quy mô công trình: Thi công đào đắp với khối lượng 133.011m3. Thi công móng CPDĐ 15.021m3. Thi công mặt đường BTN hạt trung.

truong-son-dong

Related Articles

Add Comment