Lịch sử phát triển

Trước năm 1996, Binh đoàn Hương Giang có một số đơn vị, công trường hoạt động trọng lĩnh vực xây dựng: Xí nghiệp khai thác than 30/4, Xí nghiệp vật liệu xây dựng 17/5, Xí nghiệp khai thác gỗ Lào, Xí nghiệp 1/5, Công trường H1 Yên Hoà. Ngày 18/4/1996, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ra quyết định số: 501/QĐ-BQP về việc thành lập Công ty Hương Giang/Bộ Quốc phòng trên cơ sở sát nhập các Xí nghiệp và công trường nói trên thành một đơn vị làm thống nhất thuộc Binh đoàn Hương Giang – Quân đoàn 2. Với nguồn vốn ít ỏi ban đầu là 2,913 tỷ, trang thiết bị chưa đồng bộ, Công ty đã hoạt động kinh doanh chủ yếu trong ngành xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông cấp IV và cấp V, sản xuất vật liệu xây dựng. Địa bàn hoạt động ban đầu hẹp, chủ yếu xây dựng các công trình của Quân đoàn 2 và một số đơn vị, Học viện nhà trường trong Quân đội.

lichsu

Theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về cổ phần hoá các doanh nghiệp trong Quân đội, ngày 13/4/2005 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định số: 649/QĐ-BQP về việc chuyển Công ty Hương Giang/BQP thành Công ty Cổ phần Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng Hương Giang, mở ra cho công ty hướng phát triển mới ổn định và bền vững.
Sau hơn 1 năm cổ phần hoá, để mở rộng thị trường và tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư của công ty, Công ty đã đề nghị phương án tăng vốn điều lệ và được Bộ Quốc phòng chấp thuận. Vốn điều lệ của công ty tăng từ 9 tỷ lên 14 tỷ với tỷ lệ vốn góp của Nhà nước là 32,78%, vốn góp của các cổ đông khác là 67,22%. Và đến năm 2012 vốn điều lệ của công ty tăng lên 19 tỷ.
Trải qua gần 20 năm không ngừng hoạt động và phát triển, Công ty đã mở rộng thị trường thêm nhiều ngành nghề và địa bàn hoạt động trên khắp các tỉnh thành của cả nước. Công ty đã thu hút và đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề có trình độ và tinh thần trách nhiệm cao. Công ty đã tham gia xây dựng nhiều công trình to lớn có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc. Tiêu biểu là tham gia xây dựng lại Thành cổ Quảng Trị, Cụm di tích đôi bờ Hiền Lương. Các công trình nhà văn hoá, nhà thi đấu thể thao, nhà chung cư cao tầng, Cầu bê tông cốt thép dự ứng lực, đường giao thông và thuỷ lợi… trên mọi miền t ổ quốc.
Công ty đã tổ chức lại cơ cấu nhân sự, thành lập 3 Công ty con, 6 chi nhánh, 12 Đội sản xuất và các Dự án khác; tham gia thi công trên hơn 24 tỉnh thành của cả nước. Công ty đã chú trọng thu hút xây dựng đội ngũ kỹ thuật, công nhân lành nghề, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để nâng cao năng lực và khẳng định vị thế của mình trên thị trường.
Bằng phương pháp tổ chức thi công chuyên nghiệp, luôn đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, hiện nay Công ty là một trong những Nhà thầu có uy tín được nhiều Chủ đầu tư tín nhiệm. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật của công ty không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, nhanh chóng tiếp thu nắm vững công nghệ khoa học tiên tiến hiện đại, đoàn kết một lòng xây dựng công ty ngày càng phát triển lớn mạnh.

Quyết định thành lập công ty
Quyết định thành lập công ty

Quyết định cổ phần hóa
Quyết định cổ phần hóa

Add Comment